tarja filatovin kotisivujen tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste
Laatimispäivämäärä: 25.5.2018

1. Rekisterin nimi

Tarja Filatovin kotisivut osoitteessa https://www.filatov.net/

2. Rekisterin pitäjä ja Rekisterin yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Tarja Filatov, 00102 Eduskunta, p. 050 5113 112, tarja.filatov@eduskunta.fi

Yhteyshenkilö: Tarja Filatov, 00102 Eduskunta, p. 050 5113 112, tarja.filatov@eduskunta.fi

3. REKISTERÖIDYT 

Rekisterissä käsitellään Tarja Filatovin kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta kerättyjä henkilötietoja. 

4. Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

·       etunimi

·       sukunimi

·       sähköpostiosoite

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Tarja Filatovin kotisivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja voidaan käyttää Tarja Filatovin omiin tilastollisiin tarkoituksiin sekä muun muassa joulutervehdysten lähettämiseen.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä Tarja Filatovin kotisivujen voimassaoloajan.

Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja ja viestejä asiakkaan pyynnöstä koska tahansa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat kotisivujen yhteydenottolomakkeen yhteydessä verkkolomakkeella annetut tiedot, jotka tilaaja syöttää itse. Viestin lähettäminen on samalla hyväksyntä henkilötietojen luovuttamisesta rekisterinpitäjän tietoon.

8. Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen

Sähköpostitiedot voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle vain Tarja Filatovin kotisivuilla tapahtuvaa yhteydenpitoa varten. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muuta tarkoitusta varten, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta EU:hun tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla (henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat).

10. Henkilötietojen tarkistusoikeus

Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön.

11. Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

12. Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.