Yhdenvertaisuuden stressitestit otettava käyttöön

Share |
24.11.2017

- Euroopan unionissa tarvitaan yhdenvertaisuuden stressitesti, koska eriarvoisuus on kasvanut ja kasvaa yhä, vaatii kansanedustaja, romaniasianneuvottelukunnan puheenjohtaja Tarja Filatov puhuessaan perjantaina 24.11. romanien historiaa itsenäisessä Suomessa käsittelevässä seminaarissa Helsingissä.

- Romanit ovat suurin eurooppalainen vähemmistö ja romanien heikko asema on yksi vakavimmista Euroopan laajuisista ihmisoikeusongelmista. Unionissa puhutaan paljon yhteisestä arvopohjasta, mutta toteutuuko yhdenvertaisuus ja tasa-arvo myös käytännössä, kysyy Tarja Filatov.

Euroopan unionissa vahditaan tiukkaan talouskuria. Pankeille tehdään stressitestejä ja valtiot uhkaavat saada sanktioita, jos eivät noudata pelisääntöjä.

-  Samaa tiukkuutta tarvitaan ihmisoikeuspolitiikkaankin, vaatii Filatov.

- Romanien historia kertoo surullista tarinaa yhteiskunnan rakenteellisesta syrjinnästä. Se kertoo myös iloista tarinaa siitä, että asioita voidaan muuttaa ja yhdenvertaisuutta edistää, kunhan on tahtoa ja ihmisiä, jotka muuttavat tahdon teoiksi.

- Ikävä kyllä romaniväestön sosiaalinen, taloudellinen ja koulutuksellinen ero suhteessa pääväestöön on vielä tänäkin päivänä totta. Monissa yhdenvertaisuuden tavoitteissa olemme onnistuneet kulkemaan eteenpäin, mutta yhteiskunnan tiukkeneva asenneilmapiiri vähemmistöjä kohtaan on tuonut myös taka-askelia, toteaa Filatov.

- Vähemmistöt ovat yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tai pahoinvoinnin peili. Romanit ovat sekä Suomessa että Euroopassa usein ensimmäisten joukossa kokemassa taloudellisten ongelmien ja asenteiden kiristymisen aiheuttamat vaikutukset ja ikävä kyllä viimeisten joukossa pääsemään osalliseksi hyvinvoinnista, Filatov sanoo.

- Useissa eurooppalaisissa maissa romanit on muiden vähemmistöjen ohella nähty helpoksi syypukiksi taloudelliselle ahdingolle, vaikka maailmantaloudesta ovat päättämässä aivan muut tahot.  

Avainkysymys on, miten eurooppalaiset maat saadaan vastaamaan kaikkien kansalaistensa yhdenvertaisuudesta ja sosiaalis-ekonomisesta tasa-arvosta valtioina ja Euroopan yhteisönä, Filatov sanoo.

Köyhyys ja eriarvoisuus johtavat eri kansalaisryhmien vastakkainasetteluun ja lisäävät vihamielisiä asenteita erityisesti vähemmistöjä kohtaan. Kehityskulku tulee katkaista sekä asenne- että toimenpidetasolla. Syrjinnälle tarvitaan nollatoleranssi, Filatov sanoo.

 **

Valtakunnallinen Romaniasiain neuvottelukunta, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ja Suomen Romaniyhdistys järjestivät perjantaina 24.11.2017 romanien historiaa itsenäisessä Suomessa käsittelevän kutsuvierasseminaariin. Tämä Suomi/Fintiko100 -juhlavuoden tilaisuus järjestettiin SKS:n juhlasalissa (Hallituskatu 1, Helsinki).

05.12.2018Mummopuhelin ja työn muutos
28.11.2018Työelämän murroksessa tarvitaan luovuusloikka
14.11.2018Yhdistetään koulupäivä ja lasten harrastukset
13.11.2018Budjettivaltuusto kiirehti homekiinteistöjen korjaamista
28.10.2018Kaikki nuoret eivät kouluta itse itseään - lähiopetusta tarvitaan
21.10.2018Ihmiset rikastuvat, luonto köyhtyy
17.10.2018SISÄILMAONGELMAT JA HOMEKOULUJEN VAIKUTUS LAPSIIN JA NUORIIN
16.10.2018People are getting richer as the planet is getting poorer
14.10.2018Lakeja säädetään hallituksen esitysten pohjalta eikä luonnoksiin sitoutuen
03.10.2018Miksi toimeentulotukimenot kasvavat, vaikka työttömyys alenee?

Siirry arkistoon »