Työttömyysturvan ?aktiivimalli? joutaa roskakoriin

Share |
01.01.2018

Työttömyysturvan ns. aktiivimallin peruuttamiseksi tehty kansalaisaloite keräsi minimiajassa riittävän määrän ja ylikin nimiä, jotta aloite tulee eduskunnan käsittelyyn. Kyllä kansa tietää -on poliittinen slogani, joka sopii tilanteeseen paremmin kuin hyvin.

Suomessa työttömällä on tiukat velvoitteet ilman aktiivimalliakin. Aiemmista velvoitteista ei ole noussut vastaavaa vastarintaan Miksi? Siksi, että suomalaiset hyväksyvät työttömyysturvan leikkauksen, jos työtön kieltäytyy tarjotusta työstä.

Itsekin kannatan suhteellisen tiukkaa työn vastaanottamisvelvoitetta. Sitä en voi hyväksyä, että yrittänyttä laitetaan. Ihmistä, joka ei onnistu löytämään työtä rangaistaan. Tästä oikeusmurhasta ihmiset ovat kimmastuneet. Eivät aktiivisuusvelvoitteista sinänsä.

Vuoden alusta voimaan astuvassa työttömyysturvauudistuksessa henkilön on löydettävä työtä kolmen kuukauden jaksoissa vähintään kolmeksi päiväksi tai päästävä te-toimiston aktiivitoimiin viikoksi. Siitä onnistuuko työtön ihminen pyrkimyksessään olla aktiivinen täyden työttömyysturvan saamiseksi, päättää joku muu kuin työtön itse molemmissa tapauksissa. Jos ihminen epäonnistuu hänen työttömyysturvaansa leikataan päivällä 65 päivän jaksoissa.

Yksin asuvan kohdalla tämä johtaa auttamatta toimeentulotukiasiakkuuteen. Hallitus arvioi, että toimeentulotukimenot kasvavat uudistuksen seurauksena noin 10 miljoonaa euroa.
Keskimääärinen toimeentulotuen saaja saa tukea 400 euroa kuukaudessa. 10 miljoonaa tarkoittaisi siis laskennallisesti noin 25.000 ihmistä. Mutta tukileikkaus on päivän työttömyysturva kolmessa kuukaudessa. Työmarkkinatuessa se on reilut 32 euroa kolmessa kuukaudessa. Eli olettaa saattaa että toimeentulotukiluukulle vyöryy lisää ihmisiä.
Työllisyyden näkökulmasta toimeentulotukiasiakkuus on vihon viimeinen ansa. Se leikkaa lisäansiot pois lähes kokonaan. Työhön kannustamisen näkökulmasta ja keikkatöiden tekemisen helpottamiseksi olisi viisaampaa pyrkiä siihen, että työttömien toimeentulotukiriippuvuus vähenisi.

Työttömällä on Suomessa tiukat työnvastaanottamis- ja työssäpysymisvelvoitteet. Jos työtön kieltäytyy hänelle tarjotusta työtä, hän menettää työttömyysturvan 90 päivän ajaksi. Toistuvasta työstä kieltäytymisestä turvan menettää kokonaan.

Työtä on vastaan otettava kolmenkin tunnin päivittäisen matkan päästä. Kieltäytymisen perusteeksi ei kelpaa se, että matkakustannukset syövät toimeentulon alle työttömyysturvan tason. Kolme kuukautta työtön voi etsiä oman alansa työtä, tämän jälkeen on otettava mitä tahansa työtä vastaan.

Työttömän on myös osallistuttava hänelle tarjottuihin koulutus, työnhaku, uravalmennus ja muihin palveluihin tai hänen työttömyysturvaansa leikataan. Kuntouttvaan työtoimintaankin velvoitetaan karenssin uhalla, vaikka muussa kuntoutuksessa meillä ei pakkoa olekaan.
Suomessa on yli puoli miljoonaa ihmistä arvioi, että heidän vammansa tai pitkäaikaissairautensa heikentää heidän työnsaantimahdollisuuksiaan. Pitkäaikaissairaita työttömiä on 40.000. Vaikean työttömyyden alueilla asuu paljon työintoisia ihmisiä, mutta keikkatyötä ei ole eikä edes aktiivitoimia.

Jos työtä tai aktiivitoimia ei pysty terveydentilan vuoksi tekemään, aktiivimallin leikkaus on kohtuuton. Työkyvytöntä ihmistä ei tehdä työkykyiseksi hallituksen aktiivimallilla. Työttömät, joiden terveydentila on pitkäaikaisesti heikentynyt, tarvitsevat kuntoutusta sekä tukea terveyden ja toimintakyvyn parantamiseen sekä työpaikan joustavuutta. Siten heidät saadaan parhaiten työelämään takaisin.

Pohjoismainen perinne on aktiivinen työvoimapolitiikka. Siinä työttömällä on oikeus palveluihin ja hänen työllistymistään tukeviin palveluihin. Velvollisuutena on etsiä työtä ja tehdä tarjottua työtä. Tältä tieltä Suomi kulkee pois. Suomen aktiivimalli on oikeastaan passiivimalli, jossa työttömille sanotaan: Palvelkaa itse itseänne, me vähennämme teidän koulutustanne, vaikeimmassa asemassa olevien työttömien palkkatukea ja muuta palvelua, kaupan päälle leikkaamme vielä toimeentulostakin.
15.01.2019Hallitus nostaa terveyskeskusmaksuja rajusti
19.12.2018Osaaminen, koulutus ja uuden oppiminen ovat paras keino työn murroksesta selviämiselle
18.12.2018On vain yksi maapallo
18.12.2018SDP:n valiokuntaryhmä vaatii todellista tukea työttömille aktiivimallin kepin sijaan
17.12.2018Robin Hood on kuollut - eläköön Robin Hood!
11.12.2018SDP:n valiokuntaryhmä esittää hylkäystä irtisanomislaille ? Irtisanomisten helpottaminen ei lisää työllisyyttä
05.12.2018Mummopuhelin ja työn muutos
28.11.2018Työelämän murroksessa tarvitaan luovuusloikka
18.11.2018Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan SDP:n ryhmä: Työkyvyttömyyseläkkeellä töihin tai opiskelemaan?
15.11.2018Irtisanomislaki tuo epävarmuutta

Siirry arkistoon »