Maapallo on lainassa lapsiltamme

Share |
21.03.2018

Tämä maa ei ole lahja vanhemmiltamme, vaan lainassa lapsiltamme, intiaanien vanha sanonta on niin totta ilmastopolitiikassa. 

Maapallon lämpenemisen hillitseminen vaatii monipuolisia toimia. llmastotavoitteita on tiukenettava, jotta lämpötilan nousu pysähtyy lähelle +1,5 C astetta ja maapallo säilyisi elinkelpoisena tuleville sukupolville. 

Suomen vaikutusmahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen löytyvät syvenevästä kansainvälisestä yhteistyöstä EU:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Suomelle ilmastotavoitteiden saavuttaminen on nähtävä mahdollisuutena. Hyvin koulutettuna ja osaavana maana hyödymme panostamisesta ilmastomyönteiseen teknologiaan ja palveluihin. 

Tarvitsemme muutosta kohti ympäristöystävällistä yhdyskuntarakennetta, kokonaan uutta lähestymistapaa tuotantoon, kuluttamiseen ja liikkumiseen. Lisäksi tarvitsemme kulttuurista muutosta kohti vähemmän aineellisia hyödykkeitä kuluttavaa elämäntapaa. 

Kunnat tekevät päätöksiä, joilla on vaikutuksia ilmaston lämpenemiseen. Yhdyskuntarakenteen on tuettava vähäpäästöistä liikkumista: joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä. 

Liikenneministeriön suunnittelema 400 euron tuki sähköpyörän hankintaan on yksi pieni teko oikeaan suuntaan, mutta jos samalla heikennetään raideliikenteen mahdollisuuksia, niin kaunis ajatus valuu hukkaan. 

Ilmastonmuutos tarvitsee pieniä ja isoja tekoja. Hämeenlinnan näkövinkkelistä katsottuna hallituksen tulee kehysriihessä päättää Helsingistä pohjoiseen menevälle pääradalle kolmas raide vähintään Toijalaan, mieluiten Tampereelle asti. 

Lyhyellä aikavälillä junat on saatava pysähtymään Hämeenlinnassa tunnin välein. Nyt pääradan varrella joudutaan siirtymään oman auton käyttöön työmatkoilla. Pienet sähköpyöräpäätökset ja sitä isommat ilmastoteot valuvat hukkaan. 

Digitaalisia liikennepalveluja on kehitettävä kaupunkien sisäiseen liikenteeseen ja turvaamaan maaseudun palvelut. Raideliikennettä on välttämättä kehitettävä. Ensisjassa toimivat ja nopeat ratayhteydet tarvitaan koko maan runkoverkoksi ja niihin nojaavat yhteydet kaupunkien välille ja sisäiseen liikenteeseen. Jäämeren-rata on tässä vaiheessa haihattelua. 

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa 35 miljardia euroa eli 16 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tämän summan ohjaaminen ilmastomyönteisiin hankintoihin vaikuttaa myönteisesti uusiin innovaatioihin. Julkisen sektorin hankintaosaamista on parannettava. 

Kulutuksen ilmastovaikutuksista 1/4 syntyy ruuasta. Kyse on alkutuotannon, teollisuuden, kaupan ja kotitalouksien hävikistä. Aivan ensimmäiseksi hävikkiin on puututtava julkisissa hankinnoissa. Ja meidän jokaisen on kotona mietittävä, miten vähentää hävikkiä. 

Yritys- ja muilla valtiontuilla on ohjattava tuotantoa ja kulutusta ilmastoystävälliseksi. Kaikessa lainsäädännössä on huomioitava toiminnan vaikutukset ilmaston lämpenemiseen. 

Kestävä kehitys, ympäristön, työllisyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaateet on sisällytettävä kaikkeen toimintaan.

15.01.2019Hallitus nostaa terveyskeskusmaksuja rajusti
19.12.2018Osaaminen, koulutus ja uuden oppiminen ovat paras keino työn murroksesta selviämiselle
18.12.2018On vain yksi maapallo
18.12.2018SDP:n valiokuntaryhmä vaatii todellista tukea työttömille aktiivimallin kepin sijaan
17.12.2018Robin Hood on kuollut - eläköön Robin Hood!
11.12.2018SDP:n valiokuntaryhmä esittää hylkäystä irtisanomislaille ? Irtisanomisten helpottaminen ei lisää työllisyyttä
05.12.2018Mummopuhelin ja työn muutos
28.11.2018Työelämän murroksessa tarvitaan luovuusloikka
18.11.2018Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan SDP:n ryhmä: Työkyvyttömyyseläkkeellä töihin tai opiskelemaan?
15.11.2018Irtisanomislaki tuo epävarmuutta

Siirry arkistoon »