Romanien koulutus on tie yhdenvertaisuuteen

Share |
11.04.2018

- Matka tutista tohtorinhattuun ei saa olla romaneille kivisempi kuin muille suomalaisille. Me olemme kaikki erilaisia, mutta yhdenvertaisia, sanoo kansanedustaja ja romaniasiainneuvottelukunnan puheenjohtaja Tarja Filatov puhuessaan 11.4.2018 Väinö Lindberg –seminaarissa Säätytalolla.  

- Romanit kohtaavat edelleen vakavaa syrjintää työmarkkinoilla ja työhön pääsyssä. Romanien koulutustaso on parantunut ja halukkuus päästä työmarkkinoille tai ryhtyä yrittäjäksi on selvästi kasvanut. Koulutus ei ole kuitenkaan turvannut pääsyä työelämään, vaikka romaneja on opiskellut kaikilla suurilla koulutusaloilla, Filatov toteaa. 

 - Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan identiteettiinsä. Oikeus tulla kuulluksi ja näkyväksi omana itsenään. Kenenkään ei pidä joutua peittelemään omaa taustaa ja kulttuuriaan tullakseen hyväksytyksi tai pärjätäkseen.  

- Koulutuksessa koko koulutuskaaren varhaiskasvatuksesta korkeimpaan koulutukseen on oltava yhdenvertaisesti avoin kaikille, vaatii Filatov.  

- Koulutuspoliittiset ratkaisut koskevat kokonaisia ikäluokkia ja vaikutukset ulottuvat kauaksi tulevaisuuteen. Koulutusjärjestelmän muuttuu hitaasti verrattuna talouden suhdanteisiin sekä työn muutokseen verrattuna. 

Romanikansa on ollut suomessa jo lähes viisisataa vuotta ja virallisesti Suomen kansalaisia jo vuodesta 1919. Perusoikeuslainuudistus vuonna 1995 ja uusi perustuslaki vuonna 2000 vahvistivat romanien lainsäädännöllistä ja muodollista asemaa vähemmistönä, jonka kulttuuriset ja kielelliset oikeudet on tunnustettu. 

-Juridisesti tasa-arvo toteutuu, mutta monessa suhteessa romaniväestö ei ole kuitenkaan kyennyt kuromaan kiinni sosiaalista, taloudellista ja koulutuksellista eroa suhteessa pääväestöön. Vähemmistön tarpeet jäävät enemmistön jalkoihin, Filatov kiteyttää. 

 

11.04.2018Romanien koulutus on tie yhdenvertaisuuteen
28.03.2018Filatov vaatii pikaista korjausta aktiivimalliin
21.03.2018Maapallo on lainassa lapsiltamme
10.03.2018Lapset ansaitsevat parempaa
05.03.2018Turvataan oppimispolku, joka varmistaa nuorelle toisen asteen koulutuksen
01.03.2018Eri syyperusteilla saatavia sosiaaliturvan tasoja yhtenäistettävä
28.02.2018Onko meillä malttia ´"sijoittaa" lapsuuteen?
02.02.2018Filatovin kymppilista aktiivimallin vaihtoehdoksi
17.01.2018Miksi minä äänestän Tuula Haataista presidentiksi?
13.01.2018Työttömän palvelun tulee olla lähipalvelua

Siirry arkistoon »