Robin Hood on kuollut - eläköön Robin Hood!

Share |
17.12.2018

Kun katsoo hallituksen budjettiesitystä, niin tietää, että Robin Hood on kuollut. Budjetti leikkaa pienituloisilta, mutta antaa hyvätuloisille entistä enemmän. Ikävintä on se, leikkaukset kohdistuvat pienituloisten elämän perusedellytyksiin, perusturvaan, asumiseen, terveydenhoivaan ja lääkkeisiin. Samaan aikaan hyvätuloisimpia palkitaan veronkevennyksillä.

Suuri osa suomalaisista ei edes huomannut talouskasvua. Ensi vuoden budjetissa leikkaukset jatkuvat. Aluksi köyhimmiltä leikattiin huonon taloustilanteen takia, ja nyt heiltä leikataan hyvästä taloustilanteesta huolimatta.

Hallitus on talouden tasapainottamisen nimissä leikannut 700 miljoonaa euroa kaikkein köyhimmiltä. Kyse on leikkauksista eläkkeisiin, työttömyysturvaan ja muihin perusturva etuuksiin, asumistukeen jne. Samaan aikaan ihmisten terveydenhuoltomenot ovat kasvaneet, koska maksuja on korotettu ja lääkekorvauksia pienennetty.

Ensi vuoden budjetissa hallitus lisää 50 miljoonaa euroa mm. pienimpiin vanhempainetuuksiin ja takuueläkkeeseen. Myös lääkekulukattoa alennetaan. Nämä ovat kaikki hyviä asioita. Toisella kädellä hallitus leikkaa yhä ensi vuonna enemmän lähestulkoon samalta joukolta.

Annetaan lusikalla, otetaan lapiolla

Otetaan esimerkiksi lääkekulut. Nyt lääkekulukattoa alennetaan 5 miljoonalla eurolla. Voimaan jäävät lääkekorvausten omavastuuosuuden nosto 12,5 miljoonaa, diabeteslääkkeiden korvaustason heikennys 20 miljoonaa ja sote-maksukorotukset 250 miljoonaa euroa. Yhdellä kädellä annetaan sairaille 5 miljoonaa, mutta toisella kädellä otetaan 282,5 miljoonaa. Tässä van yksi laskennallinen esimerkki.

Valtiovarainministeriö julkaisi budjetin yhteydessä laskelman hallituksen päätösten tulonjakovaikutuksista. Etuuksiin ja henkilöverotukseen tehdyt ratkaisut leikkaavat tuloja pienituloisimmilta ja antavat lisää hyvätuloisimmille. Ihmisistä kaksi pienituloisinta kymmennystä kärsivät hallituksen veroratkaisusta, loput hyötyvät.

Hallitus ennustaa, että talous hiipuu

Hallitus on mainostanut, että sen läpi ajamat ratkaisut vaikuttavat: talous kasvaa ja työllisyys paranee. Kyllä, talous kasvaa ja työllisyys paranee parhaillaan. Hallitus ennustaa samaan aikaan, että talouden korkeasuhdanne taittuu, viennin näkymät ja investointiodotukset heikkenevät. Samoin hallitus ennustaa, että talous tasapainottuu vuosikymmen vaihteen aikoihin, mutta alkaa taas kasvaa ensi vuosikymmenellä.

SDP:n vaihtoehdossa Robin Hoodin henki elää. Vaihtoehdossa poistetaan köyhyyttä ja vahvistetaan osallisuutta.

SDP:n malli eläkeläisten aseman parantamiseksi

Esitämme toimenpideohjelmaa, jossa pienituloisten eläkeläisten asemaa katsotaan kokonaisuutena ja esitetään aidosti vaikuttavia toimia pienituloisten eläkeläisten, etenkin ikääntyneiden naisten ja pieniä työeläkkeitä saavien toimeentulon ja arjen parantamiseksi.

Tavoitteenamme on 100 euron kuukausi korotus pienituloisille eläkeläisille. Tämä aloitettaisiin siten, että kansaneläkkeen ja työeläkkeen yhteensovitusta muutetaan siten, että alle 1400 euroa kuukaudessa saavien eläkeläisten toimeentulo paranee 30 eurolla kuukaudessa. Lisäksi takuueläkettä korotetaan 21 euroa kuussa, jolloin sekin nousee yhdessä hallituksen esittämän korotuksen kanssa 30 eurolla kuukaudessa. Näiden muutosten lisäksi etuuksien indeksikorotukset parantavat eläkeläisten toimeentuloa ja verotus kevenisi pieni- ja keskituloisilta eläkeläisiltä.

Eläkeläisten elämässä palveluilla on erityisen merkittävä rooli.  Emme hyväksy hallituksen esittämiä leikkauksia, ja haluamme varmistaa riittävän henkilöstön vanhuspalveluissa. Lisäksi haluamme satsata erityisesti vanhusten kuntouttamiseen parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Pelisäännöt palveluasumisen maksuille

Palveluasumisen maksuista ei ole nykyisin säännöksiä ja maksujen määräytyminen on hyvin sekavaa. Esitämme, että asumispalvelujen maksujen perusteet muutetaan yhdenmukaisiksi koko maassa. Lisäksi esitämme muutoksia asiakasmaksuihin.

Ikäihmisten kasvava joukko tarvitsee virallisen puolestapuhujan, vanhusasiavaltuutetun, ikäihmisten asioihin perehtyneen asiantuntijan, joka puolustaa ikäihmisten asemaa ja oikeuksien toteutumista yhteiskunnassa. Siksi esitämme vanhusasiavaltuutetun viran perustamista.

15.01.2019Hallitus nostaa terveyskeskusmaksuja rajusti
19.12.2018Osaaminen, koulutus ja uuden oppiminen ovat paras keino työn murroksesta selviämiselle
18.12.2018On vain yksi maapallo
18.12.2018SDP:n valiokuntaryhmä vaatii todellista tukea työttömille aktiivimallin kepin sijaan
17.12.2018Robin Hood on kuollut - eläköön Robin Hood!
11.12.2018SDP:n valiokuntaryhmä esittää hylkäystä irtisanomislaille ? Irtisanomisten helpottaminen ei lisää työllisyyttä
05.12.2018Mummopuhelin ja työn muutos
28.11.2018Työelämän murroksessa tarvitaan luovuusloikka
18.11.2018Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan SDP:n ryhmä: Työkyvyttömyyseläkkeellä töihin tai opiskelemaan?
15.11.2018Irtisanomislaki tuo epävarmuutta

Siirry arkistoon »